Identitet og repræsentation

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 16.30-18.30, Salen, Politikens Hus.

NYT 6. april 2022:
Mischa Sloth Carlsen belyste eftermiddagens tema med behovet for en opdatering af litteraturkanon for gymnasiet, som der for få dage siden har været en høring om i Folketingets Børn-og Undervisningsudvalg. Hvis du har lyst til at se høringen på Folketingets website er linket her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/buu/tv.7639.aspx

---

Kom til nuanceret samtale om forholdet mellem identitet og repræsentation med Georg Brandes Selskabet og Politiken Live inviterer.

For Georg Brandes var repræsentationen af og respekten for minoritetsperspektiver afgørende for udviklingen af et frit og oplyst samfund. I dag kritiseres minoritets- og kønsforskere for mangel på ”objektivitet”, mens der stadig må kæmpes for repræsentation af andre køn og farver end den mandskønnede hvidhed i uddannelsessystemets litterære kanon.  

I en samtale med professor Lene Myong og lektor og forperson i Dansklærerforeningens bestyrelse Mischa Sloth Carlsen tager vi spørgsmålet om forholdet mellem identitet og repræsentation op på en analytisk og nuanceret måde: Det er simpelthen tid til at opruste på spørgsmålet om, hvordan repræsentation af forskellige identiteter er en uomgængelig komponent i uddannelse og forskning, et uomgængeligt fundament for et oplyst demokrati. 

Panel: Professor Lene Myong og lektor Mischa Sloth Carlsen 

Ordstyrer: Lektor Elisabeth Friis.

TID og STED

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 16.30-18.30 - Døre åbner kl. 16
Salen, Politikens Hus, Vestergade 28, København V

ADGANG OG BILLET

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer har fået tilsendt link til bestilling af adgangsbillet.

Sådan bliver du medlem: http://www.brandes-selskabet.dk/417784983
Det koster 200 kr. (100 kr. for studerende) for et år.

Er du ikke medlem, kan du købe billet hos vores samarbejdspartner Politiken Live: https://politikenbillet.dk/75265/Georg_Brandes_Identitet_og_repraesentation
Pris: Politiken Plus 120 kr./pris uden abonnement 195 kr. Billetgebyr 10 kr. pr. billet