Ny bogserie med Edvard Brandes’ skuespil

Edvard Brandes var den første i Danmark, der skrev og fik opført realistiske og samfundsdebatterende skuespil. Seks af dem er nu udgivet i et 3-bindsværk. Bogserien indeholder desuden en introduktion, to afhandlinger af Georg Brandes om broderens dramatik samt en afhandling af Olav Harsløf.

Edvard Brandes skrev i alt 19 skuespil. De handlede primært om problemer i det miljø, han kendte og levede i – borgerskabet i København. I overensstemmelse med broderen Georg Brandes’ krav til en moderne litteratur, satte Edvard moralen og ægteskabet under debat.

Journalistik
Edvard Brandes (1847-1931) kaldte selv sine skuespil for journalistik. Dermed mente han, at hans dramatiske arbejder, som det morede ham at skrive efter arbejdstid og i ferier, tjente det samme formål som artiklerne i dagens avis, Morgenbladet, hvor Brandes var medarbejder og medredaktør i perioden 1874-1884, og Politiken, som blev grundlagt i 1884 af Viggo Hørup, Herman Bing og Edvard Brandes. Skuespillene var midler i kampen for en ny politik og en ny moral, der gjorde op med konventionerne. Brandes var individualist og kæmpede for individets ret til på fornuftens grund at træffe beslutninger af afgørende betydning for tilværelsen - uden at blive styret eller hæmmet af normer, der typisk udsprang af kristendommen i dens borgerlige udformning i 1800-tallets Danmark. Edvard Brandes var den første i Danmark, der skrev og fik opført realistiske og samfundsdebatterende skuespil.

Ingen vidste dengang mere om den dramatiske genre end Edvard Brandes. Som ung havde han villet være skuespiller. Som lidt ældre blev han landets førende teaterkritiker. Og derefter gav han sig til at skrive skuespil, der kunne bringe teatret i kontakt med virkeligheden.

”Kvindernes kamp for ligeberettigelse og had til hykleriet”
Teologen, professor K.E. Løgstrup har i essaysamlingen Kunst og Etik skrevet en fin karakteristik af Brandes’ dramaer. Han peger med rette på ”…hvilken levende fornemmelse man får af atmosfæren i firserne og halvfemsernes Danmark”. Løgstrup understreger, hvorledes skuespillene, måske bedre end tidens ”store” litteratur, viser, hvordan fordomme og konventioner ødelægger menneskers liv; der er i forfatterskabet ”både en kamp for kvindernes ligeberettigelse og had til hykleriet under alle dets forskellige former”. Men medens Brandes’ skuespil rummer medlidenhed med de undertrykte og had til alt det, der skaber undertrykkelsen, savner Løgstrup til gengæld en forståelse og positiv inspiration til samværet mellem mennesker. Det er rigtigt, men man kan sige det samme om fx Henrik Ibsens samfundsdramaer. I Et Dukkehjem vil Noras oprør føre til hendes undergang, fordi de samfundsmæssige rammer for kvindernes frigørelse ikke er til stede.


Om de tre bind
Edvard Brandes skrev i alt 19 skuespil, der primært handlede om problemer i det miljø, han kendte og levede i – borgerskabet i København. Han satte - i overensstemmelse med storebroderen Georg Brandes’ kendte formulering af kravet til en moderne Litteratur - moralen og ægteskabet under debat. – I bind 3 trykkes en afhandling af Olav Harsløf, der gennemgår hele Brandes’ dramatiske forfatterskab og sætter det ind i den litteraturhistoriske sammenhæng.

  • Bind 1: Gyngende Grund (1882) og Et Besøg (1882); desuden rummer bogen en indledning og to afhandlinger af Georg Brandes om Edvard Brandes’ dramatik.
  • Bind 2: Et Brud (1885) og Under Loven (1891)
  • Bind 3: En Forlovelse (1884) og Hos Sigbrit (1898); desuden rummer bogen en længere afhandling af litteraturforskeren, professor em. Olav Harsløf: Edvard Brandes – en moderne dansk dramatiker. Olav Harsløf gennemgår hele Brandes’ dramatiske forfatterskab og sætter det ind i den litteraturhistoriske sammenhæng.

Hvert bind koster 125,- kr. inkl. moms. De kan bestilles hos alle boghandlere eller direkte hos forlaget www.veivad.dk (bøgerne sendes portofrit fra forlaget). Se på hjemmesiden ang. bestilling eller send mail til erik@veivad.dk Alle tre bind fås samlet for 275,- kr. inkl. moms og porto – men kun ved bestilling direkte hos forlaget.