Bestyrelsen og kontakt:

Georg Brandes Selskabet har ingen fast adresse, men kan kontaktes via en af selskabets bestyrelsesmedlemmer:

Formand:
Jasper Gramkow Mortensen - jm@oure.dk

Næstformand og kasserer:
Peter Madsen - pmadsen@hum.ku.dk

Øvrige medlemmer:

Elisabeth Friis - elisabeth.friis@litt.lu.se

Tue Andersen Nexø - tan@hum.ku.dk

Merete Pryds Helle - mereteprydshelle2@gmail.com

Eva Eistrup - eva.eistrup@pol.dk 

Sara Alfort - sara.alfort@gmail.com

Matthias Dressler-Bredsdorff - www.matthiasbredsdorff.dk

Anette Steen Pedersen - aspedersenholmen@icloud.com

Pia Fris Laneth  (suppleant) - piafrislaneth@gmail.com