Bestyrelsen

Georg Brandes Selskabet har ingen fast adresse, men kan kontaktes via en af selskabets bestyrelsesmedlemmer:

Formand:
Jasper Gramkow Mortensen på e-mail: jm@oure.dk

Næstformand og kasserer:
Peter Madsen pmadsen@hum.ku.dk


Øvrige medlemmer:

Elisabeth Friis på e-mail: elisabeth.friis@litt.lu.se

Tue Andersen Nexø på email: tan@hum.ku.dk

Merete Pryds Helle på 

e-mail:mereteprydshelle2@gmail.com

Jørgen Poulsen på e-mail:  borringogpoulsen@gmail.com

Emma Holten på e-mail:     emmaholten@gmail.com

Gry Nielsen-Jexen på e-mail: gryjexen@gmail.com

Matthias Dressler-Bredsdorff på e-mail: matthias@bredsdorff.dk

Anette Steen Pedersen  på e-mail: aspedersenholmen@icloud.com

Pia Fris Laneth  (suppleant) på e-mail: piafrislaneth@gmail.com