Digitale Hovedstrømninger

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i 2019 lanceret en digital udgave af Georg Brandes’ mammutværk "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur". 

Det er en tekstkritisk og kommenteret udgave. Og det er førsteudgaverne af de i alt 6 bind danner tekstgrundlag, men den også er forsynet med et selektivt variantapparat, der oplyser om de ændringer, Brandes foretog i senere udgaver.

Sitet indholder til lige udførlige forskningsbaserede introduktioner til de enkelte bind af Hovedstrømninger, registre over personer, værker, litterære karakterer og steder, linkning til DSL’s ordbøger, søgemuligheder, en tidslinje over Brandes’ liv og internationale aktiviteter, samt forskellige ressourcetekster: tyske, engelske og franske oversættelser af værket samt Brandes’ Forklaring og Forsvar (1872) og selvbiografien Levned 1-3 (1905-08).

God fornøjelse.