Denne overskrift kan ikke ændres

Men vi kan snyde systemet

ved og gå ned i tekstfeltet og fx vælge Times med serif i 24 pkt... (og brødteksten i 16 pkt. i Arial)

Her har vi så Trebuchet 16 pkt brødtekst

Her har vi Comic Sans 16 pkt

Her har vi Courrier New 16 pkt

Her har vi Garamond 16 pkt 

Her har vi Georgia 16 pkt

Her har vi Impact 16 pkt

Her har vi Lucida Console 16 pkt

Her har vi Palationo Linotype 16 pkt

Her har vi  Tahoma 16 pkt

Her har vi Times 16 pkt

Her har vi Verdana 16 pkt

Og windings er bare tegn: windings