Mindeord:
Æresmedlem Hans Hertel

27. februar 2023


Litteraten og værdikæmperen Hans Hertel er død. ”Han var ikke til isolation, men som sine forbilleder, Georg Brandes og Poul Henningsen, til konfrontation. I Politiken sørgede hans stilsikre pen for solid oplysning i årtier”, indleder Politiken sin nekrolog søndag d. 26. februar.

Som stiftende medlem af Georg Brandes Selskabet i 1971 har Hans Hertel og selskabet haft gensidige nære relationer i mere end 50 år. Det var dermed naturligt, at Hans Hertel i 2013 blev udnævnt til æresmedlem i Georg Brandes Selskabet.


Den daværende formand, Sune Bertelsen, motiverede udnævnelsen: 


”Som en udsøgt anerkendelse af din lange og store betydning for dansk kulturliv i almindelighed og i særdeleshed din indsats for Brandesforskningen, som du har bidraget afgørende til, og som du så forbilledligt har stimuleret.


For din indsats for de ideer, som også Brandes kæmpede for, og fordi du i sjælden grad har formået at forbinde dit virke som forsker med dit virke som højt kvalificeret formidler, meningsdanner og underviser.


Fordi du i 1971 var med til at stifte Georg Brandes Selskabet, som du gennem din personlighed og dit engagement har bidraget til at give en plads i det kulturhistoriske og det kulturpolitiske landskab.


For denne enestående indsats er det, at jeg hermed på vegne af Georg Brandes Selskabet gør dig til selskabets Æresmedlem.”


I 2016 bidrog Georg Brandes Selskabet økonomisk til udgivelsen af ”Bogmennesker”, hvor Hans Hertel i 100 essays fortæller om bøger i hans eget liv og om bøgernes liv i den store verden. Selskabets støtte til udgivelsen gjorde, at en del af oplaget kunne anvendes til gratis uddeling til medlemmerne.


Æret været Hans Hertels minde.


(Foto fra bogomslaget "Bogmennesker")


Se nekrolog hos Politiken (kræver abonnement)

https://politiken.dk/.../N%C3%A5r-f%C3%B8rst-Hans-Hertel...