Brandes Selskabet ønsker Jørgen Knudsen
hjerteligt til lykke med 90-årssdagen