Er økonomisk vækst vigtigere end menneskelig lykke?

Onsdag d. 16. november 16.30, Salen, Politikens Hus


Moderne politik er domineret af omsorg for Bruttonationalproduktet. Men høj
økonomisk vækst er hverken ensbetydende med lykkeligere borgere eller et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.


Derfor inviterer Georg Brandes Selskabet til debat om forholdet mellem økonomisk politik og politiske visioner:


–     Er det reelt økonomernes definition af ”værdi”, der former politikernes ideer om, hvad der er nødvendige, fornuftige og fremsynede reformer?

–     Skjuler politikerne deres mangel på visioner bag Finansministeriets
uigennemskuelige regnemetoder?

–      Gør økonomer sig skyldige i en systematisk underkendelse af værdien af omsorg og andre traditionelt kvindelige aktiviteter?

Debatten indledes af:

- Ludvig Goldschmidt, cand.mag. i Filosofi og Idéhistorie. Ludvig har netop skrevet ph.d.-afhandlingen: ”Econocrats” – om økonomers indflydelse på det danske embedsværk igennem 1900-tallet.

- Emma Holten, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Emma har en bog på trapperne om politiske konsekvenser af den økonomiske videnskabs monopol på definition af samfundsmæssig værdi.

- Birthe Larsen, Ph.d. og lektor i økonomi på Cophenhagen Business School. Birthe er bl.a. leder af CBSs tværfaglige platform for forskning i økonomisk ulighed, og skriver analyser i Børsen og Information.

- Pia Fris Laneth, cand.adm.pol. og forfatter er mødets ordstyrer.

 
TID OG STED

Onsdag 16. november kl. 16.30, dørene åbner kl. 16
Salen, Politikens Hus, Vestergade 28, København K

ADGANG OG BILLET

Der er gratis adgang for medlemmer af Georg Brandes Selskabet. Medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, har fået tilsendt link til bestilling af adgangsbillet.

Det koster 200 kr. (100 kr. for studerende) for et år – vi afholder 6 arrangementer sammen med Politiken Live hvert år – 3 i foråret og 3 i efteråret.

Er du ikke medlem, kan du købe billet hos vores samarbejdspartner Politiken  Live: https://politikenbillet.dk/82182/Er_oekonomisk_vaekst_vigtigere_end_menneskelig_lykke

Pris: Politiken Plus 120 kr./pris uden abonnement 195 kr. Billetgebyr 10 kr. pr. billet.