Mindeord:
Zsuzsanna Maria Bjørn Andersen, Rungsted, blev 73 år

Med Zsuszanna Bjørn Andersens død har vi mistet en af vores mest indsigtsfulde kendere af Østeuropa lige som Brandesstudiet er blevet en væsentlig stemme fattigere.

Ungarnopstanden i 1956 og den danske hjælp til de nødstedte ungarere førte til kontakten med Danmark. I 1961 giftede Zsuzsanna, der var født i Budapest sig med forretningsmanden Erik Bjørn Andersen og flyttede med til Danmark. Med sig her til landet bragte hun sit stilfærdige væsen, sin kolossale arbejdsevne og sin dybe kulturelle dannelse – suppleret med sit fænomenale sprogøre blev hun en kæmpe gave til Danmark.

Med sine fire univerversitetsgrader (russisk, idræt, ungarnsk og dansk) og to døtre blev grunden lagt.  Zsuszanna, der i mange år underviste som lektor ved Birkerød Gymnasium og var knyttet til Slavisk Institut, gjorde os klogere på verden gennem sin undervisning og gennem sine studier.

På samme måde som hun gjorde os klogere på verden gjorde hun verden klogere på os. Som underviser ved universiteterne i Budapest, i Vilnius og ved Europakommisionen har hun ført mange studerende til studiet af nordisk sprog og litteratur.

Zsuzsanna, der talte otte sprog blev i 1989 dr.phil fra Lunds Universitet med sin disputats ”Stemmen udefra”, hvor hun åbnede vores øjne for den afgørende betydning Georg Brandes havde for de unge og søgende ungarnske forfattere og intellektuelle (bl.a. Georg Lukas) under det Østrig-ungarnske kejserdømme. Det moderne gennembruds ideer om politisk liberalisme og om kvindernes frigørelse fandt en stærk klangbund i det unge og litterært stræbende Ungarn.   

På samme grundige måde som Zsuzsanna studerede Brandes’ betydning for Ungarn udforskede hun Brandes’ betydning for åndslivet i Belgien i bogen 'Il y a cent ans, la Belgique' fra 1990.

Zsuzsannas udforskning af Brandes sammen med hendes Dostojevskijstudier, hendes mange bidrag til antologier og artikler om Østeuropa vil blive stående som stærke milepæle i vores kulturelle bagage.   

Zsuzsanna var i mange år medlem af Georg Brandes Selskabets bestyrelse og har indlysende haft stor betydning for at kvalificere vores diskussioner og arrangementer om Brandes og om Europa. Vi kommer til at savne en god og inspirende ven som var åben, nysgerrig og engageret. I vores sorg over at have mistet Zsuszanna går vores tanker til hendes mand Erik, og til hendes børn og børnebørn.  

Bestyrelsen for Georg Brandes Selskabet