2020

4. februar 2020
Hvad betyder kulturkristen egentlig?
m/digter Søren Ulrik Thomsen, MF Ida Auken og filosof Arno Victor Nielsen
Selvom størstedelen af os sjældent sætter vores ben i en kirke og hellere synger ‘På loftet sidder nissen’ end ‘Et barn er født i Bethlehem’ rundt om juletræet, lever idéen om et fælles kulturkristent grundlag i bedste velgående. Men er kulturkristen et begreb, der samler eller skiller os ad? Tre fjerdedele af befolkningen er registrerede medlemmer af Folkekirken, hvad med de resterende 25 procent? Selvom ordet kulturkristen måske lyder harmløst, kan det være med til at udelukke alle, der tilhører andre religioner eller ateister fra fællesskabet.Giver det i 2020 mening at samles om religiøse traditioner frem for sekulære principper (som menneskerettighederne), der også har spillet en afgørende rolle i europæisk kulturel og politisk historie? Disse spørgsmål vil vores tre panelister tag fat på med Poyâ Pâkzâd som ordstyrer.

AFLYSNINGER i 2020 PGA. COVID-19
Resten af forårssæsonens møder blev aflyst på grund nedlukningen af samfundet pga. Coved-19. Også efteråret program, hvor vi forsøgte at programsætte forårets tre aflyste møder, måtte opgives.

Medlemmer, der havde betalt 2020-kontingent, fik i stedet overført betalingen så den også kom til at dække 2021.

AFLYST 23. marts 2020 - Pontoppidan – Kærlighed, Liv og Skrift
m/ cand.mag., redaktør og forfatter Flemming Behrendt
Kun når kærligheden udfolder sig lige så betingelsesløst som den kristne Guds, er den virkelig kærlighed. Hvordan denne livserfaring spejler sig i Pontoppidans forfatterskab, folder Flemming Behrendt udi sin biografi ”Livsrusen” om præstesønnen, der skrev mesterlige romaner såvel som erindringer, og til sin død forblev en upålidelig fortæller, man kun kan stole på i fiktionens verden.

AFLYST 31. marts 2020 - Litteratur og politisk aktivsmed
m/forfatterne Jonas Eika og Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Vi havde inviteret til en samtale mellem de to forfattere for at diskutere forholdet mellem deres forfattervirksomhed og deres politiske aktivisme. Er det to forskellige ting – eller befrugter den ene aktivitet den anden? Hvilke omkostninger kan det have – og hvilke muligheder kan opstå – når man som skrivende

AFLYST 20. april - Hvor gik Nora hen?
m/forfatterne Merete Pryds Helle og Dy Plambech
Med afsæt i deres to aktuelle romaner – Pryds Helles ”Nora”, der har Henrik Ibsens  Nora fra ”Et dukkehjem” som hovedperson og Dy Plambechs ”Til min søster”, der som central figur har J.P. Jacobsens ungdomskæreste og inspirationskilde til ”Maria Grubbekaste, skulle de to forfattere hjælpe os med at kaste lys over om det stadig mening at spejle os i Det moderne Gennembruds kvinder.